donderdag 26 mei 2016

Vrouwen vol geloof: Susanna Wesley (1669-1742)Het is alweer anderhalf jaar dat wij in ‘ons dorp’ wonen. Hiervoor woonden we in Gouda. Die stad heeft in haar wapen staan: 'per Aspera ad Astra', wat zoveel betekent als ‘door de doornen naar de sterren.’ Aan deze spreuk moest ik denken toen ik mij ging verdiepen in het leven van Susanna Wesley. Wat een doornen kwam zij op haar pad tegen. Toch reikte haar invloed ver. Tot in deze tijd!

Susana Wesley:

Susanna Wesley komt uit een super groot gezin van 25 kinderen. Ondanks de gezinsgrootte weet ze vaak tijd door te brengen bij haar vader die predikant is. In de pastorie is zij getuige van de vele discussies die haar vader voert met zijn erudiete collega’s. Haar vader behoort tot een groep mensen binnen de Engelse kerk die het niet automatisch met alles eens is. Hij vindt nieuwe vrijheden in de Bijbel die op gespannen voet staan met de heersende gedachten. Van deze spannende discussies leert Susanna zelf vrij na te denken. Een van de gasten van haar vader is Samuel (Sam) Wesley, de man met wie Susanna op haar twintigste trouwt.

Veel verborgen leed

Het gezin van Susanna en Sam ziet er vanaf de buitenkant gezien mooi uit: veel kinderen, vader is dominee en is dan wel vaak op reis maar moeder is een vaste steunpilaar voor het gezin. Toch is het gezin van Susanna gebroken. Achter de voordeur speelt zich heel wat leed af. Allereerst zijn er negen kinderen die overlijden, terwijl er tien blijven leven. Eén daarvan is kreupel en één spreekt geen woord tot zijn zesde. 

En wat betreft haar huwelijk? Haar man is niet alleen weg omdat hij moet preken, maar vertrekt soms ook vanwege een simpele ruzie. In zo’n periode staat Susanna er helemaal alleen voor. In feite hebben de Weseley’s zelden overeenstemming en is er veel onenigheid. Vooral omdat Sam niet goed met geld om kan gaan. Toch probeert Susanna haar man zo goed en kwaad als het gaat te respecteren. 

Samuel Wesley Sr. Susana Wesley Samuel Wesley Jr. Painting by  Richard G. Douglas:

En de lijst gaat verder: het huis van de Wesley’s wordt twee keer tot de grond toe afgebrand, vermoedelijk met opzet door kerkleden die het niet eens zijn met de prediking. En op een dag schrikt het gezin zich het apenzuur als ze bij hun melkkoe komen en zien dat de spenen zijn afgesneden zodat het gezin geen melk meer heeft. Hun graanveld wordt vernield en hun hond gedood. Mede door dit alles ontstaan schulden, zoveel dat Sam er zelfs kort voor in de gevangenis belandt. Er is altijd geldgebrek, zelfs voor de simpele basisbehoeften als eten. Opeens is de huisregel van Susanna over het eten veel beter te begrijpen: ‘absoluut geen eten tussen de maaltijden door!’

De rol van het gebed

Toen Susanna jong was beloofde ze de Here dat zij elk uur dat ze aan vrijetijdsbesteding doorbracht aan Hem zou teruggeven in gebedstijd. Nu is het leven van Susanna vol: boordevol. Er is simpelweg geen tijd voor vrije tijd. Ze melkt de koe, werkt in de tuin, schoolt haar kinderen, voed haar kinderen op en zorgt in haar eentje voor het hele huishouden van het grote gezin. Daarnaast is ze vaak ziek. Dus wat doet ze? Ze geeft God elke dag twee uur gebedstijd. Hoe? Door de afspraak te maken met haar kinderen dat wanneer zij haar schort over haar hoofd gooit, zij in gebed is. Dit is voor hen een teken dat zij haar niet mogen storen. Dus zodra zij een moment heeft, gaat de schort over haar hoofd en brengt zij haar dank en zorgen naar God. 

wesley, susanna - Bing Images:  

'Help me, Heer, om te onthouden dat godsdienst niet is opgesloten in een kerkgebouw....
niet alleen wordt uitgevoerd door gebed en meditatie, 
maar dat waar ik ook ben, ik in Uw nabijheid ben.'

Te midden van alle moeilijke momenten in haar leven, blijft ze standvastig in gebed. Veel mensen kennen Susanna Wesley als de moeder van John en Charles Wesley die miljoenen bereikten met hun preken. Maar zij was ook de moeder van negen vroeg overleden kinderen, van een dochter die zwanger werd buiten het huwelijk en die niet kon trouwen, de moeder van een kind met spraakproblemen en lichamelijke handicaps. En net als Susanna mogen wij dit ook doen: temidden van dit verwarrende, tegenstrijdige leven vol hoogte en dieptepunten: bidden! Onze rust en vreugde in God zoeken. 

Volgende keer kijken we verder naar Susannah. Deze vrouw gaat iets doen wat alle tongen in haar omgeving losmaakt…en een jaloerse hulppredikant gaat tot actie over!

1 opmerking: